European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N)

www.egatin.net

Witryna internetowa E.G.A.T.I.N.-u, europejskiej organizacji zrzeszającej instytuty zajmujące się szkoleniem w Analizie Grupowej.