Maria Chyczewska - Pacuła

Lekarz-specjalista psychiatra I i II stopnia, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ma zarówno wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziałach psychiatrycznych, jak i w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Ma za sobą liczne staże i szkolenia m.in. staże kliniczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, szkolenie w zakresie Terapii Krótkoterminowej prowadzone przez Polski Instutut Psychotrapii Integratywnej w Krakowie. Uczestniczyła również w Podyplomowym Szkoleniu Psychoterapeutycznym prowadzonym przez Katedrę Psychoterapii UJ w Krakowie. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.