Agnieszka Hermel-Równy

Psycholog i psychoterapeutka analityczna.

Dyplom magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów", posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, będącego członkiem federacji European Group Analytic Training Institutions Network oraz Europejskiej Federacji Psychoterapeutów Psychoanalitycznych.

Doświadczenie zdobywała w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim, zarówno na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym jak i w Poradni Zdrowia Psychicznego. Tam też prowadziła długoterminową terapię grupową osób dorosłych.

Posiada doświadczenie pracy psychoterapeutycznej z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych, afektywnych, oraz osobowości. Pracuje z osobami, które doświadczają niskiego poczucia własnej wartości, dojmującego lęku, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, poczucia straty, pustki i opuszczenia. 

Nieprzerwanie rozwija swoje umiejętności i wiedzę poprzez uczestnictwo w wykładach, seminariach i warsztatach. Jest członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.  

W Ośrodku prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych.