Anita Różycka

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, będącego członkiem federacji European Group Analytic Training Institutions Network oraz Europejskiej Federacji Psychoterapeutów Psychoanalitycznych.

Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami w ramach pracy psychoterapeutycznej oraz krótkoterminowych form wsparcia psychologicznego. Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów".

Pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii przy ul. Dzielnej, Szkole Podstawowej nr 366 oraz Stowarzyszeniu Acus - Akademii Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka.

Doświadczenie terapii grupowej zdobyła podczas stażu w Centrum Psychoterapii Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych na ul. Dolnej.

W Ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, terapię rodzinną oraz grupową.