Interwencja Kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest rodzajem krótkoterminowej pomocy psychologicznej, która ma  pomóc w rozwiązaniu kryzysu, zgłaszanego problemu. Celem interwencji jest omówienie, przepracowanie i zrozumienie sytuacji trudnej, a także wyrażenie i akceptacja przeżywanych uczuć. Często efektem interwencji kryzysowej jest rozwiązanie problemu, akceptacja wydarzenia oraz powrót do stabilności w funkcjonowaniu i poczuciu kontroli nad sytuacją kryzysową, nad sobą samym i otoczeniem.

Kryzys mogą wywoływać różne sytuacje życiowe, między innymi takie jak: śmierć bliskiej osoby, żałoba i żal po stracie, ryzyko samobójstwa, katastrofa, wypadek, bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego lub bliskich (np. choroba, napaść, gwałt, molestowanie seksualne, doświadczenie przemocy, itp.), gwałtowna zmiana sytuacji materialnej, zawodowej (awans, rozpoczęcie pracy, utrata pracy, mobbing, degradacja, wypadek w miejscu pracy, itp.), rodzinnej (ślub, rozwód, rozstanie, konflikty, przemoc, itp.) lub społecznej (wykluczenie z grupy społecznej, zmiana miejsca zamieszkania, emigracja i powrót z emigracji, itp.), rozpoczęcie lub zakończenie szkoły, studiów, niepowodzenie w nauce lub w innej aktywności.

Osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, mogą odczuwać duże cierpienie emocjonalne, fizyczne oraz problemy z myśleniem, pamięcią, spostrzeganiem, koncentracją uwagi. Mogą pojawić się także takie objawy jak: obniżony nastrój, lęk, smutek, złość, agresja, depresja, zaburzenia adaptacyjne, problemy ze snem, utrata apetytu i sił fizycznych, myśli i próby samobójcze oraz inne problemy z codziennym funkcjonowaniem, które do tej pory nie sprawiało trudności. Kiedy wszystkie dotychczasowe próby samodzielnego poradzenia sobie z kryzysem nie przynoszą ulgi i przekraczają możliwości samodzielnego poradzenia sobie z trudnościami, narasta poczucie bezradności, bezsilności, a sytuacja kryzysowa jest przeżywana jako niemożliwa do wytrzymania i rozwiązania. Wtedy też wskazana jest specjalistyczna pomoc - interwencja kryzysowa.

Przedłużająca się sytuacja kryzysowa może mieć bardzo poważne skutki zdrowotne i może prowadzić do zaburzeń psychicznych np.: PTSD, depresji, zaburzeń lękowych, wysokiego ryzyka samobójstwa, zaburzenia adaptacyjnego, uzależnień i innych. Może się również zdarzyć, że sytuacja kryzysowa jest wynikiem głębszych i długotrwałych trudności. Wtedy wskazana jest konsultacja u lekarza psychiatry, a także długoterminowa psychoterapia.

Ilość, długość i częstotliwość sesji w interwencji kryzysowej są zależne od stanu psychicznego i fizycznego osoby oraz jej sytuacji i są określane na pierwszym spotkaniu lub w trakcie kolejnych sesji (około 3 do 12 sesji). Interwencja kryzysowa może obejmować pojedyncze osoby, rodzinę, parę lub grupę osób.           

Interwencję kryzysowa prowadzi Anna Grzesiuk-Marek.

Interwencja kryzysowa (sesja indywidualna 60 minut) - 250 zł

Interwencja kryzysowa (sesja rodzinna/pary 90 minut) - 410 zł

Interwencja kryzysowa (sesja rodzinna/pary 60 minut) - 310 zł

Interwencja kryzysowa wobec pracowników firm, organizacji (indywidualna, grupowa) - prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów oferty.