Jamilah Barbara Younes

Specjalista psychiatra. Odbyła własne szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów".
Uzyskała specjalizację w zakresie psychiatrii pracując jako lekarz rezydent w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wcześniej związana z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i  Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży.
Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi. Konsultacje także w języku angielskim.