Konsultacje psychiatryczne

Konsultacje psychiatryczne

Konsultacja psychiatryczna to rozmowa z lekarzem psychiatrą, podczas której pacjent ma możliwość opowiedzieć o wywołujących dyskomfort lub cierpienie dolegliwościach, niepokojących myślach lub emocjach oraz ich wpływie na codzienne funkcjonowanie. Zadaniem lekarza jest szukanie przyczyn zgłaszanych objawów lub trudności, na które mogą składać się czynniki psychiczne, somatyczne i społeczne. W tym celu lekarz podczas pierwszych wizyt zbiera szczegółowy wywiad dotyczący aktualnej sytuacji i bieżących trudności, doświadczeń z przeszłości, chorób somatycznych lub urazów oraz stosowanych leków bądź substancji psychoaktywnych. Zazwyczaj na podstawie tych informacji możliwe jest ustalenie, czy w danej sytuacji wskazane jest rozpoczęcie leczenia. Wówczas lekarz przedstawia propozycję leczenia, którą omawia z pacjentem. Może to być leczenie farmakologiczne (przyjmowanie leku), psychoterapeutyczne (podjęcie psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, par) lub połączenie obu tych form leczenia. Do postawienia diagnozy i przedstawienia ewentualnej propozycji leczenia nie zawsze wystarczy jedna konsultacja. Lekarz może zasygnalizować potrzebę wykonania określonych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych albo psychologicznych), zebrania wywiadu od kogoś z rodziny czy konsultacji u specjalisty z innej dziedziny (neurologa, internisty). Lekarz psychiatra w zależności od potrzeb konkretnej osoby może zaproponować różne formy leczenia w warunkach ambulatoryjnych (ośrodka), a w szczególnych sytuacjach również w warunkach szpitalnych (leczenie w oddziale stacjonarnym, dziennym, oddziale leczenia środowiskowego). Jeśli potrzebny jest równoległy udział w kilku formach terapii (np. farmakoterapia, terapia rodzinna, terapia indywidualna), lekarz może pełnić rolę koordynatora i czuwać nad całością leczenia. W trakcie konsultacji psychiatrycznych właściwie na każdym etapie (diagnozy, propozycji leczenia, włączenia leczenia, oceny wyników leczenia) niezwykle ważny jest aktywny udział pacjenta i otwarte dzielenie się swoimi myślami i odczuciami, oczekiwaniami i wątpliwościami. W trakcie kolejnych spotkań między lekarzem i pacjentem tworzy się relacja wzajemnego zaufania, niezbędna do uzyskania sukcesu terapeutycznego. Na podstawie zgromadzonej wiedzy o pacjencie i obserwacji z kontaktu lekarz może lepiej pomóc pacjentowi w podjęciu decyzji dotyczących dalszego leczenia. Z tego względu, jeśli istnieje potrzeba dłuższego leczenia, korzystne wydaje się pozostawanie pod opieką jednego lekarza.

Podczas pierwszej wizyty lekarz zapoznaje się z aktualną sytuacją pacjenta, zbiera wywiad dotyczący historii objawów (i ewentualnie dotychczasowego leczenia) oraz stanu zdrowia somatycznego pacjenta, po czym zwykle przedstawia propozycję leczenia. Z tego powodu pierwsza wizyta jest zazwyczaj dłuższa od kolejnych i trwa 50 minut. Czas trwania kolejnych spotkań i ich częstość jest uzależniona od potrzeb pacjenta oraz konkretnej sytuacji w trakcie leczenia i jest przedmiotem umowy z lekarzem. Dłuższe i częstsze wizyty mogą być potrzebne na przykład na początku leczenia (w czasie włączania nowego leku) lub podczas pogorszenia stanu psychicznego, wymagającego zmiany dotychczasowego leczenia. Kolejne wizyty mogą być rzadsze i trwają krócej (do 30 min.)