Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna pozwala terapeucie na zapoznanie się z bieżącymi trudnościami pacjenta. Podczas konsultacji psychoterapeuta poznaje sytuację życiową pacjenta z uwzględnieniem znaczących wydarzeń z przeszłości oraz dotychczasowych sposobów radzenia sobie z problemem.

Proces konsultacji kończy się zaproponowaniem odpowiedniej formy terapii oraz ustaleniem zasad ewentualnej dalszej współpracy. Najczęściej są to 2-3 spotkania konsultacyjne.