Piotr Strus

Psychoterapeuta, po egzaminie z psychologii klinicznej wymaganym w drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jest w trakcie certyfikacji w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Zdobywał doświadczenie w pracy grupowej z osobami po epizodzie psychotycznym.

Prowadzi konsultacje także w języku angielskim.