Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia indywidualna stwarza przestrzeń do badania problemów i trudności, których doświadczamy  w  wewnętrznych przeżyciach (lęk, smutek, niezadowolenie z własnego zycia, poczucie niespełnienia, niskiej wartości) i w relacjach z ważnymi osobami. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi w przejściu od myślenia i mówienia o objawach choroby do mówienia o przeżyciach i dylematach będących źródłem tych objawów i przyczyną cierpienia. Coraz pełniejsze zrozumienie zarówno obecnych, jak i przeszłych doświadczeń i trudności pozwala na bardziej dojrzałe funkcjonowanie w związkach z innymi ludźmi i pełniejsze wykorzystanie własnego potencjału.
 
Sesje trwają 50 min. i mają miejsce raz, dwa lub trzy razy w tygodniu. Długość trwania psychoterapii zależy od rodzaju trudności jakie wymagają przepracowania a jej zakończenie jest wspólnie ustalane przez pacjenta i terapeutę.