Psychoterapia młodzieży

Okres dojrzewania jest czasem pełnym wyzwań w życiu każdego nastolatka i jego rodziców. Towarzyszy mu wiele przemian rozwojowych dotyczących wyglądu zewnętrznego, życia emocjonalnego i społecznego. W tym okresie nastolatek może przeżywać dużo intensywnych, żywych i szybko zmieniających się emocji, które mogą utrudniać relacje z rodzicami, przyjaciółmi i nauczycielami.

Pojawia się wiele pytań dotyczących tożsamości, hierarchii wartości, norm oraz ważnych decyzji życiowych. To czas, w którym potrzeba bycia blisko, otrzymywania wsparcia od rodziców i opiekunów splata się z równie żywotnym dążeniem ku samodzielności, niezależności, ku oddalaniu się. Konflikty tego okresu rozwojowego mogą zapoczątkować wiele trudności emocjonalnych i społecznych.

Jedną z form pomocy psychologicznej dla nastolatków jest psychoterapia, poprzedzona konsultacją nastolatka i rodziców z psychoterapeutą, która umożliwi zrozumienie trudności i ustalenie najlepszej pomocy. W trakcie regularnych spotkań indywidualnych lub grupowych, nastolatek ma możliwość nazwania i zrozumienia własnych uczuć, przeżyć i radzenia sobie z nimi. Terapia tworzy bezpieczną przestrzeń dla refleksji i analizy własnych myśli, uczuć, przekonań, potrzeb i zachowań, dzięki czemu nastolatek może samodzielnie myśleć, dokonywać wyborów i zmian w swoim życiu w zgodzie z sobą i z uwzględnieniem rzeczywistości w jakiej żyje.

Psychoterapia młodzieży ma formę spotkań indywidualnych lub grupowych. Psychoterapia indywidualna odbywa się minimum raz w tygodniu, a sesja trwa 50 minut. Psychoterapia grupowa odbywa się raz w tygodniu i trwa 90 minut.