Psychoterapia par i rodzin

TERAPIA PAR

Terapia par to spotkania z terapeutą lub parą terapeutów,  których celem jest umożliwienie otwartej rozmowy między partnerami o wzajemnych uczuciach, potrzebach, motywach działania i myślach. Spotkania terapeutyczne ułatwiają wspólne zastanawianie się i badanie przyczyn tego, co dzieje się w relacji między partnerami i co skłoniło ich do poszukiwania pomocy.
Celem rozmowy jest zrozumienie wzajemnego wkładu każdego z partnerów w zaistniały kryzys i pomoc w przywróceniu parze zdolności do dalszego rozwoju.
Proces psychoterapii rozpoczyna się od jednej do trzech wspólnych konsultacji pary, podczas których ustalony zostaje kontrakt na rodzaj i długość pracy.
Konsultacje par prowadzą: Marzena Bubak, Katarzyna Niemczuk, Joanna Rogala-Floryan oraz Joanna PIelach-Parzelska i Dominika Szkoda-Nowicka w koterapii.

TERAPIA RODZIN

jest formą rodzinnej rozmowy, do której zaprasza się terapeutę. Każda rodzina stoi w obliczu wyzwań w ciągu całego cyklu życiowego. Niektóre z nich choć oczekiwane, mogą wywoływać kryzys w rodzinie. Są to takie wydarzenia, jak zawarcie małżeństwa, urodzenie się dziecka, pójście dziecka do przedszkola, szkoły, na studia, rozwód, ponowne małżeństwo, przejście na emeryturę. Inne natomiast spadają nagle w nieodpowiednim czasie takie, jak nieoczekiwana śmierć członka rodziny, utrata pracy, choroba.

Kiedy jeden członek rodziny odczuwa cierpienie, które przejawia się w różnego rodzaju symptomach (depresja, niepełnosprawność, lęk, zaburzenie odżywiania itp.), wówczas wszyscy członkowie rodziny doświadczają tego cierpienia.

Celem terapii rodzinnej jest pomoc w tym, by jej członkowie znaleźli nowe sposoby radzenia sobie z obecnym kłopotem, by mogli sami decydować, co jest dla nich najwłaściwsze i zgodne z ich własnymi potrzebami i celami życiowymi.

Na konsultacje rodzinne przychodzą ci wszyscy członkowie rodziny, którzy chcą rozmawiać o problemie.

Spotkania rodzinne trwają półtorej godziny i mogą odbywać się co dwa, trzy tygodnie. Podczas konsultacji zostaje ustalony kontrakt na rodzaj i długość współpracy oraz częstotliwość spotkań.

Konsultacje rodzin prowadzi Marzena Bubak i Joanna Rogala-Floryan.