Weronika Rybak

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie seksuologii klinicznej na SWPS w Warszawie. Aktualnie uczestniczy w 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów", prowadzącym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Szkolenie posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek – Kandydat Instytutu Analizy Grupowej Rasztów w drodze do certyfikatu analityka grupowego.

Ma doświadczenie pracy psychoterapeutycznej z osobami po traumach, z zaburzeniami osobowości, jak również nerwicami, depresją oraz ze spektrum psychoz.