Wiesława Łodej - Sobańska

Psychoterapeutka psychoanalityczna,analityczka szkoleniowa i superwizorka Instytutu Analizy Grupowej"Rasztów", Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Szkolenie własne odbyła w Instytucie Analizy Grupowej w Heidelbergu. Autorka artykułów z zakresu psychoanalitycznej psychoterapii grupowej oraz rozdziałów poświęconych procesowi rozwoju grupy, związkom analizy grupowej z innym teoriami, psychoterapii pacjentów borderline i depresyjnych. Publikowała w "Psychoterapia analityczna. Procesy i zjawiska grupowe"(red.J.Pawlik), "Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki" (red.B.Józefik, G.Ilniewicz), "Psychoterapia. Szkoły i metody" (red.L.Grzesiuk, H.Suszek).

Współzałożycielka Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów", instytucji szkolącej w grupowej psychoterapii psychoanalitycznej.