RODO

Informujemy, że dane osobowe, których administratorem pozostaje Ośrodek Psychoterapii Rasztów ul. Dominikańska 11C, 02-934 Warszawa, świadczący profesjonalne usługi w zakresie psychoterapii grupowej i indywidualnej,  chronione są z należytą starannością, w oparciu o rozwiązania przyjęte w obowiązującym stanie prawnym z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Dane osobowe gromadzone przez Ośrodek Psychoterapii Rasztów pozyskiwane są wyłącznie na podstawie wyraźnie udzielonej zgody osoby, której dotyczą w związku z prowadzoną działalnością.

Osoby, które powierzyły Ośrodkowi Psychoterapii Rasztów swoje dane osobowe mają prawo do wglądu oraz ich poprawienia w każdym czasie, a także otrzymania ich od administratora danych, w formie umożliwiającej ich odczytanie.

Na wyraźne, udokumentowane żądanie osoby, która udostępniła jej dane, Ośrodek Psychoterapii Rasztów trwale usunie powierzone jej dane osobowe.

Ośrodek Psychoterapii Rasztów każdorazowo informuje osobę, której dane zostaną sprostowane lub usunięte, w możliwie jak najszybszym czasie o takim działaniu. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, w których pomimo podjęcia należytych starań przez administratora danych zmierzających do poinformowania osoby o sprostowaniu lub usunięciu jej danych osobowych, takie działanie było niemożliwe.

Dane osobowe są przechowywane przez Ośrodek Psychoterapii Rasztów wyłącznie przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu terapeutycznego, o ile inne przepisy nie nakładają na administratora danych odmiennych obowiązków w powyższym zakresie.

Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem sytuacji regulowanych przepisami szczególnymi.

Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe Ośrodkowi Psychoterapii Rasztów, ma prawo do złożenia skargi na działanie administratora danych w zakresie przetwarzania danych osobowych, do krajowego organu ochrony danych osobowych.

Kontakt.

W sprawie przetwarzania danych osobowych powierzonych Ośrodkowi Psychoterapii Rasztów  prosimy o kontakt pod numer telefonu 22 644 76 80 lub 505 875 235 lub przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres osrodek@rasztow.pl.

Szanowni Państwo, od 17 marca 2016r. jesteśmy na Facebook'u!!!

Zapraszamy na nasz oficjalny funpage, zachęcamy do polubienia nas, obserwowania, a także komentowania!

https://www.facebook.com/osrodekrasztow/?fref=nf