Co mówią nasze sny?

fragment artykułu, dr Jerzy Pawlik, Charaktery, 2003r.

Czy można zrozumieć sny?

Można powiedzieć, że ludzie nie przestają się interesować snami. Pojawiają się nowe opracowania i propozycje wykorzystania materiału ze snów. Opowiedzenie snu może być elementem komunikacji z drugą osobą, elementem osobistym, świadczącym o bliskiej relacji między autorem snu i osobą, której opowiadamy nasz sen. Poza sytuacją terapeutyczną nie powierzamy swoich snów osobom, które mało znamy, z którymi nie jesteśmy bliżej związani, tak jak nie mówimy o innych naszych przeżyciach i problemach. Mniej lub bardziej świadomie  zdajemy sobie sprawę, że sen jest częścią naszej rzeczywistości psychicznej, swoistym przejawem naszego osobistego doświadczenia, choć najczęściej jesteśmy bezradni gdy usiłujemy uchwycić jakiś sens w tym wszystkim, co zapamiętaliśmy ze snu, w tych wszystkich niejasnych, najczęściej nie powiązanych ze sobą, dziwnych czy wręcz absurdalnych fragmentach, obrazach i symbolach, które składają się na materie snu. Twórca psychoanalizy i metody interpretacji marzeń sennych Zygmunt Freud porównywał śnienie do języka chińskiego, którego większość z nas nie potrafi odczytać ani zrozumieć. Porównanie języka snu do języka obcego zakłada, że celem jest komunikacja. Dalsze studia nad teorią marzeń sennych pozwoliły stworzyć całościowy system, w którym znajdujemy odpowiedzi co do natury i znaczenia snów i istotne wskazówki jak rozumieć i analizować sny. Nieczytelny język snów posiada bowiem swoistą logikę i reguły, których można się uczyć, a interpretacja snów jest tłumaczeniem obcego języka na swój, zrozumiały język, którym - jak to ma miejsce w sytuacji terapeutycznej - pacjent i terapeuta się posługują.