Beata Elmerych

Psychoterapeutka, analityk grupowy.

Absolwentka wydziału resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła Kurs Psychologii Klinicznej organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz podyplomowe szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Członek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Certyfikat Analityka Grupowego Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów". Prowadzi psychoterapię indywidualną psychoanalitycznie zorientowaną oraz terapeutyczne grupy analityczne.