FAQ

Dla kogo jest wskazana psychoterapia analityczna ?

Klasyczna terapia psychoanalityczna dotyczyła osób z rozpoznaniem nerwicy i nadal nerwica stanowi podstawowe wskazanie do terapii analitycznej. Z rozwojem metod analitycznych wskazania do takiego leczenia uległy poszerzeniu. Także pacjenci z zaburzeniami osobowości (w tym z zaburzeniami osobowości borderline) oraz pacjenci z psychozą mogą odnieść korzyść z leczenia analitycznego. Podstawowym celem analizy jest zrozumienie trudności psychicznych, które są przyczyną objawów. Dobrze jest więc, żeby osoba decydująca się na ten rodzaj terapii była zainteresowana badaniem siebie w relacji z innymi, w tym także terapeutą i  członkami grupy (jeżeli jest w terapii grupowej). Proces dochodzenia do wglądu w swoje mechanizmy funkcjonowania wymaga czasu, więc analiza jest metodą dla osób, które gotowe są na dłuższe leczenie.

 

Co wyróżnia terapie analityczna wśród innych szkol terapii i na czym ona polega ?

W terapii analitycznej podstawowe znaczenie leczące ma stopniowy  wgląd pacjenta w ukryty w nieświadomości proces psychiczny. Wgląd nie jest tylko intelektualnym zrozumieniem, ale także emocjonalnym przeżyciem, doświadczeniem w sytuacji z terapeutą/grupą uczuć z przeszłości wpływających na wzorzec funkcjonowania. Myślenie analityczne zakłada, że we wczesnym okresie w relacji z opiekunami tworzymy sposób przeżywania, a następnie  myślenia o rzeczywistości. Jeżeli rozwój ten z jakiś przyczyn zostaje zahamowany powstają mechanizmy obronne nie dopuszczające do uświadomienia sobie wewnętrznego konfliktu uczuciowego, powstaje neurotyczna struktura osobowości. W aktualnej sytuacji kryzysowej mechanizmy obronne przestają spełniać swoje funkcje i powstają objawy – może być to lęk, napięcie, depresja, ale także poczucie nudy, czy beznadziejności. Celem terapii jest ustąpienie objawów poprzez zrozumienie trudności, które leżą u ich podłoża. W tym rozumieniu kryzys można potraktować jako szansę na „przebudowanie” swojego dotychczasowego myślenia i przeżywania świata. Tak więc w rozumieniu analitycznym podstawowy nacisk nie jest położony na redukcję objawów, ale na ich zrozumienie. Objaw jest traktowany jako ważna informacja dotycząca trudności tkwiących głębiej w psychice. Ważnym elementem badania jest tzw. przeniesienie – odtworzenie w sytuacji terapeutycznej konfliktów z przeszłości. Dlatego terapeuta analityczny zwraca uwagę na to co dzieje się pomiędzy nim, a pacjentem lub pomiędzy członkami grupy. Przyglądanie się tym relacjom i procesom, doświadczanie i nazywanie uczuć stanowi o przepracowaniu do tej pory nieświadomego materiału psychicznego. Objawy ustępują nie na skutek bezpośredniego oddziaływania, ale dlatego, że przestają być potrzebne.

 

Jak mam się przygotować na pierwsze spotkanie z psychoterapeutą ?

Nie musisz się w żaden konkretny sposób przygotowywać na pierwszą sesję konsultacyjną. Możesz spontanicznie powiedzieć wszystko to co przyjdzie Ci na myśl w trakcie sesji,
lub możesz sobie wcześniej przygotować tematy, które chcesz poruszyć.

 

O czym mam mówić na pierwszej konsultacji u psychoterapeuty ?

Nie ma żadnego schematu zachowania na pierwszej sesji konsultacyjnej. Warto jest poruszyć wszystkie tematy, które są dla Ciebie ważne i istotne. Ważne jest także, żeby powiedzieć szczerze o trudnościach, cierpieniu, uczuciach i myślach, które spowodowały że zgłosiłeś się na konsultację. Możesz odczuwać niepokój i obawę przed pierwszym spotkaniem, co jest normalne i naturalne w nowej sytuacji, jaką jest pierwsze spotkanie z psychoterapeuta. Psychoterapeuta może też dopytać o różne szczegóły z Twojego życia, dotyczące między innymi uczuć, relacji z innymi ludźmi. Twoje odpowiedzi pomogą terapeucie zrozumieć Ciebie i trudności, z którymi się borykasz. 

 

Jak długo trwa terapia indywidualna ?

Oferowana w naszym ośrodku psychodynamiczna psychoterapia indywidualna jest metodą długoterminowa, co oznacza, ze czas jej trwania wynosi od minimum roku do kilku lat. Długość procesu psychoterapeutycznego zależy od wielu czynników takich jak zakładany cel, diagnoza problemu czy motywacja do zmian. O kończeniu leczenia wspólnie decyduje pacjent z terapeutą. Sesje odbywają się raz bądź kilka razy w tygodniu i trwają po 50 minut.

 

Jak długo trwa terapia grupowa ?

Prowadzona w naszym ośrodku psychoterapia grupowa ma formę małych analitycznych grup "zamkniętych" lub "półotwartych". Grupy "zamknięte" maja z góry określony czas trwania dla wszystkich uczestników, który w przybliżeniu wynosi 2,5 roku (100) sesji. Spotkania odbywają się raz w tygodniu po półtorej godziny.

W grupach "półotwartych" czas leczenia jest rożny dla poszczególnych pacjentów i jest indywidualnie dostosowany do ich potrzeb i problemów. Psychoterapia w analitycznej półotwartej grupie przeciętnie trwa od 2-4 lat. Sesje odbywają się raz w tygodniu po półtorej godziny bądź w weekendy w systemie blokowym. Temat kończenia pobytu w grupie zgłasza 1-2 miesiące wcześniej pacjent, który dzięki temu ma czas potrzebny do wspólnego z grupa i terapeuta omówienia swojej decyzji i przeżycia procesu separacji.

 

Jaka jest różnica pomiędzy psychoterapeutą, psychologiem a psychiatrą ?

Psychoterapeutą jest osoba, która po ukończeniu studiów wyższych, podjęła i ukończyła  kilkuletnie szkolenie z psychoterapii w instytucji spełniającej określone kryteria obowiązujące w tej dziedzinie. Bardzo często psychoterapeutami zostają psycholodzy lub psychiatrzy ale wśród psychoterapeutów jest także wielu absolwentów innych kierunków, najczęściej humanistycznych. Tak wiec ani psychiatra, ani psycholog nie jest automatycznie psychoterapeutą. Obie te dyscypliny wyposażają w pewną wiedzę na temat psychoterapii ale nie dają podstaw do uprawiania tego zawodu. Różnica pomiędzy psychologiem a psychiatrą jest taka, że psychiatra jest lekarzem a psycholog nie. Psychiatra może zajmować się leczeniem problemów psychicznych jedynie od strony biologicznej, w oparciu o leki a wiedzę o psychoterapii mieć niewielką lub intuicyjną. Psycholog często może w ogóle nie mieć pojęcia o psychoterapii bo zajmuje się np. doborem kadr lub badaniami rynkowymi.

Szukając psychoterapii warto sprawdzić, czy trafiliśmy faktycznie do psychoterapeuty, zawsze można zapytać i sprawdzić, w oparciu o co, osoba tytułuje siebie psychoterapeutą.