Staż kliniczny

Szanowni Państwo, w 2021r. z powodu pandemii Ośrodek nie prowadzi staży klinicznych. Poniższe informacje stanowią ofertę, która na ten moment nie jest aktualna.

W naszym ośrodku istnieje możliwość odbycia stażu klinicznego. Osobą odpowiedzialną za koordynację programu jest p. Wiesława Łodej-Sobańska, z którą można kontaktować się bezpośrednio pisząc na adres:wiesialodej-sobanska@go2.pl lub poprzez ośrodek: mailowo: osrodek@rasztow.pl z dopiskiem staż kliniczny lub tel. +4822 644 76 80 i 505 875 235.

Oferta i warunki odbywania stażu:

1. Uczestnictwo w cotygodniowej małej grupie analitycznej prowadzonej przez certyfikowanego analityka grupowego. Grupy prowadzone są w godzinach wieczornych. Jedna z nich odbywa się w piątki w godzinach 13.00 - 14.30.

2. Uczestnictwo w cotygodniowej grupie superwizyjnej przeznaczonej na omawianie procesów terapeutycznych w grupach, w których uczestniczą stażyści. Grupa superwizyjna odbywa się we środy w godz. 13.00 - 14.00.

3. Uczestnictwo w seminarium kliniczno-teoretycznym odbywającym się raz w miesiącu we środę w godz. 13.00 - 14.00

4. Uczestnictwo w odbywającym się raz na dwa miesiące seminarium teoretycznym poświęconym teorii analizy grupowej. Termin: sroda - godz. 14.00 - 15.00

5. Uczestnictwo w pierwszorazowych konsultacjach diagnostycznych (w miarę możliwości - wymagana jest zgoda pacjenta na obecność stażysty w konsultacji). 

Czas trwania stażu - pół roku

Koszt miesięczny - 450 zł